Termeni și condiții

Acest document conține termeni legali cu privire la conținutul site-ului www.eset.ro/(denumit mai departe Site-ul). Termenii legali prezenți aici se aplică la acest site și nu neapărat la celelalte site-uri ESET, spol. s r.o.

Software

ESET, spol. s r. o. (denumit în continuare “ESET”) și/sau furnizorii săi dețin sau pot exercita drepturile de autor pentru toate software-urile disponibile pe acest site (denumite în continuare ca “Software“). Software-ul poate fi utilizat numai în concordanță cu Acordul de licență pentru utilizatorul final (denumit în continuare “Acord de licență“). Acordul de licență este furnizat împreună cu software-ul sau este parte din acesta. Software-ul furnizat odată cu Acordul de licență nu poate fi instalat fără consimțământul utilizatorului cu privire la acord.

Software-ul este este oferit în mod exclusiv utilizatorului final pentru utilizare. Această utilizare este în conformitate cu Acordul de licență. ESET și/sau furnizorii săi interzic orice reproducere a software-ului și/sau răspândirea acestuia nu sunt în conformitate cu Acordul de Licență. O astfel de acțiune este în mod expres interzisă prin lege. Toți cei care încalcă Acordul de Licență riscă sancțiuni și riscuri civile și penale pentru litigii, în cadrul cărora ESET va cere despăgubiri adecvate și repararea prejudiciului pentru încălcarea drepturilor legale.

ESET și/sau furnizorii săi interzic în continuare răspândirea, copierea și plasarea software-ului sau a copiilor pe alte site-uri web sau medii.

În cazul în se care garantează pe deplin software-ul, ESET și/sau furnizorii săi îl garantează numai în conformitate cu Acordul de Licență. Dacă nu se prevede altfel, ESET și/sau furnizorii săi declară că oferă software-ul “așa cum este” fără niciun fel de garanție, incluzând aici garanția de adecvare la un scop specific sau garanția că nu este încălcat niciun drept legal al altei persoane. Excepțiile de mai sus nu încalcă sarcinile juridice cu privire la elementele incontestabile legate de daunele suportate.

Documente

ESET permite utilizarea documentelor disponibile pe acest site, în special comunicatele de presă, datele tehnice ale produselor ESET, fișiere și întrebările frecvente – FAQ, cu condiția să se fi îndeplinit toate condițiile menționate mai sus.

1. Utilizarea documentelor nu este în mod expres interzisă
2. Documentele nu vor fi utilizate, sub nicio circumstanță, direct sau indirect în scopuri comerciale.
3. Documentele de pe site sunt numai pentru uz informativ sau personal, sunt non-comerciale și nu vor fi copiate sau postate pe niciun calculator de rețea și nici difuzate prin intermediul altor canale
4. Documentele nu vor fi modificate sub nicio formă
5. Documentele și copiile acestora vor conține notificarea cu privire la drepturile de autor
6. Resursele vor fi indicate întotdeauna

Folosirea documentelor pentru oricare alt scop este interzisă în mod expres. O astfel de acțiune este interzisă prin lege. Toți cei care încalcă Acordul de Licență riscă sancțiuni și riscuri civile și penale pentru litigii, în cadrul cărora ESET va cere despăgubiri adecvate și repararea prejudiciului pentru încălcarea drepturilor legale. 

Acordurile cu privire la permisiunea de a utiliza documentele specificate mai sus nu includ designul sau aspectul site-ului web ESET sau a oricărui alt site deținut, operat, licențiat sau controlat de către ESET.

Designul și aspectul site-ului ESET sunt protejate de drepturile de autor, de marca înregistrată, de concurența loială, precum și de alte legi ce nu sunt menționate aici.

Designul și aspectul site-ului ESET nu pot fi copiate, imitate sau retransmise total sau parțial.

Orice utilizare, chiar și parțială, a elementelor de pe site (în special logo-urile, grafica, sunetele și imaginile) sau, în cele din urmă, copiile acestora nu este posibilă decât dacă se permite în mod expres în scris de către ESET.

ESET și/sau furnizorii săi nu fac nicio referire cu privire la caracterul adecvat al informațiilor conținute în documentele și graficele aferente publicate ca parte a serviciilor pentru orice scop. Toate documentele de acest fel și grafica aferentă sunt furnizate “ca atare”, fără niciun fel de garanție. ESET și/sau furnizorii săi declină toate garanțiile și condițiile referitoare la aceste informații, inclusiv toate garanțiile și condițiile de comercializare exprimate, implicite sau statutare, adecvate unor scopuri sau titluri particulare.

În niciun caz, ESET și/sau furnizorii săi nu sunt răspunzători pentru orice daune speciale, indirecte sau pentru consecințele acestor daune, precum nici pentru daunele rezultate din pierderea datelor sau a profiturilor, fie printr-o acțiune de contract, o neglijență sau printr-o altă acțiune sinuoasă, în conexiune sau ca urmare a utilizării sau a performanței informațiilor disponibile în cadrul serviciilor.

Documentele și grafica aferente peblicate în cadrul serviciilor ar putea include inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Modificările sunt periodic adăugate la informațiile incluse aici. ESET și/sau furnizorii săi pot aduce îmbunătățiri și/sau modificări ale produselor și/sau serviciilor și/sau a programelor. Informațiile de pe site sau din documentele disponibile aici, pot fi, prin urmare, din când în când schimbate și pot să nu corespundă atributelor produselor și/sau serviciilor prestate.

Link-uri către site-uri terțe

Link-urile din aceste zone vă vor permite părăsirea site-urilor ESET. Site-urile conectate nu sunt sub controlul ESET, iar ESET nu se face responsabil pentru conținutul unui site conectat, pentru orice link din interiorul unui site conectat sau pentru orice schimbări sau actualizări de pe aceste site-uri. ESET nu este responsabil pentru castingul web sau pentru orice altă formă de transmisiune primită de la orice site conectat. ESET furnizează aceste link-uri pentru dvs. doar ca o comoditate, iar includerea oricărei legături nu implică aprobarea din partea ESET a acestor site-uri sau a conținutului.

Mărci înregistrate

ESET, software-ul ESET, sigla ESET, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat și/sau alte produse sau servicii furnizate de ESET menționate aici, sunt mărci comerciale și înregistrate ale ESET. Alte nume de produs sau de companii menționate aici pit fi mărci înregistrate sau denumiri comerciale ale respectivilor proprietari.

Numele companiilor, al organizațiilor, al produselor, al evenimentelor sau a oamenilor folosite în cadrul exemplelor (cu excepția studiilor de caz) sunt fictive. Orice asemănare cu o companie reală, organizație, produs, persoană sau un eveniment nu este intenționată.

Windows® este o marcă înregistrată a grupului de companii Microsoft.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări.

Informații privind drepturile de autor

Copyright © 2016 ESET spol. s r. o.

Drepturile de autor asupra documentelor și programelor de pe site sunt deținute și/sau exercitate de către ESET, spol. s r. o.. Toate drepturile rezervate.

Întrebări sau preocupări posibile

În cazul în care aveți orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să nu ezitați prin formularul ESET Customer Support Service.